Opettajat

Kurssin opettajina toimii musiikin ammattilaisia. Opettajilla on useiden vuosien kokemus opettamisesta. Leirin johtajana toimii Olli Vartiainen.