Opettajat

Kurssin opettajina toimii musiikin ammattilaisia. Opettajilla on useiden vuosien kokemus opettamisesta. Leirin johtajina toimii Olli Vartiainen.

Opetushenkilökunnan tiedot päivitetään myöhemmin!